Voor medewerkers

Vacature

Communicatie

10A (€2993 - €4412)

24

26-04-2018

2018.052

Adviseur (Gemeente Almere)

Anette Verwoerd-ScheepstraGemeente AlmereTelefoon036 - 547 1845

Marketingadviseur

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

Als marketing adviseur ben je de spin in het web tussen de gemeente en centrumpartners om samen het marketingbeleid voor het centrum vorm te geven. Je schakelt snel en legt makkelijk contact. Je bent in staat om onafhankelijk te adviseren, gevraagd en ongevraagd. Waar nodig beoordeel je ook de middelen die ingezet worden en je vindt het geen probleem zelf bij te dragen aan de productie daarvan. Belangrijke competenties zijn: omgevingssensitiviteit, analytisch vermogen, creativiteit, resultaatgerichtheid, overtuigend, initiatiefrijk en visionair ingesteld.

1. Uitvoering werkzaamheden:
• Gevraagd en ongevraagd afstemmen van marketingadviezen met het bestuurs- en organisatie brede marketingbeleid zoals opgesteld door de marketingmanager.
• Realiseren van de geadviseerde marketingplannen binnen de planning en het budget.
• Redactie van teksten.
• Signaleren van knelpunten en verbetervoorstellen doen.
• Adviseren over marketing gerelateerde project-, college- en raadvoorstellen.
• Zorgen voor afstemming met de marketingmanager.
• Zorgen voor afstemming met team Redactie & Creatie.
• Een rol vervullen als Online Analist in de Nieuwskamer.
• Stimuleren van het gebruik van officiële communicatiekanalen en de inzet van communicatie- en marketingmiddelen en –trainingen.
• Zelfstandig beslissingen nemen over de planning van het werk.
•Deelnemen aan werk-en projectgroepen.

2.Beleid en ontwikkeling
• Consolideren van diverse afdelings-en teamproducten.
• Ondersteunen bij het opstellen van marketingadviezen en -plannen.

3. Accounthouderschap
• Onderhouden van een effectieve relatie met medewerkers van de vakafdelingen.
• Een bijdrage leveren aan de teamontwikkeling. Signaleren van ontwikkelingen die hieraan bijdragen.
• Verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de dienstverlening. Overleggen met de andere adviseurs van Communicatie & Marketing en taken overnemen van collega’s wanneer dit vereist is.
• Een rol vervullen in crisiscommunicatie.

4. Begeleiding en ondersteuning van de afdelingen
• Adviseren en begeleiden van medewerkers van de vakafdelingen bij de uitvoering van de marketing.
• Organiseren en bewaken van de uitvoering van de marketingadviezen.

Communiceren in een veranderende omgeving
Werken bij de gemeente vraagt een grote mate van omgevingssensitiviteit: mensen die weten wat zich afspeelt in de samenleving en bij relevante doelgroepen (intern en extern). Medewerkers die vanuit oprechte interesse verbinding willen en kunnen maken met die doelgroepen. Niet langer zorgt de gemeente voor alles wat in de stad nodig is. Samen met inwoners en partners bouwen we aan Almere. Een stad waar het adagium is én blijft: ‘Het kan in Almere’. De behoeftes van inwoners, partners en de maatschappelijke vraagstukken in de stad zijn leidend in wat we doen. Dat betekent een andere manier van sturen dan we gewend zijn. De ambitie van Communicatie & Marketing is om de organisatie in deze complexe verantwoordelijkheid maximaal te ondersteunen.

Voor medewerkers van Communicatie & Marketing betekent dit:
• Bijdragen aan het waarmaken van de communicatieve organisatie.
• In staat stellen van collega’s en bestuurders om actief in contact te staan met elkaar en de mensen in onze omgeving.
• Adviseren, creëren (van middelen) waar nodig, coachen en faciliteren.
• Open en transparant informatie delen, zoeken naar verbinding en wederzijds begrijpen.
• Vroegtijdig (ook ongevraagd) signaleren wat daarvoor nodig is en tonen wat eigentijds en professioneel communicatiebeleid daaraan toevoegt.

Je hebt een vakopleiding op HBO-niveau. Kennis van het vakgebied marketing en affiniteit met communicatie. Je hebt minimaal drie jaar ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.
Je kunt zelfstandig én in teamverband werken, bent samenwerkingsgericht en hebt goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Je houding is proactief en kritisch.
Kennis van retail en consumentenacties is een pré, evenals ervaring in samenwerking met ondernemers en het mede vorm geven aan evenementen

Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring volgens schaal 10 of 10A, afhankelijk van opleiding en ervaring max € 4.225,- of € 4.541,- per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast hebben we een IKB (individueel keuze budget) van 16,8% van het bruto salaris.

Solliciteren