Voor medewerkers

Vacature

Juridisch

10A (€2993 - €4412)

36

29-04-2018

Adviseur (Gemeente Dronten)

Lesley van HeeGemeente DrontenTelefoon0321 - 388 672

Juridisch beleidsmedewerker

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

Juridisch beleidsmedewerker

De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema “Dronten geeft je de ruimte” voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook in de organisatie van de gemeente Dronten: daar worden talenten benut! De gemeente Dronten is opgedeeld in drie vakgebieden, namelijk Ruimtelijk Domein & Dienstverlening, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Wat vertel jij over de gemeente Dronten op een verjaardag? Als eerste zeg je natuurlijk dat je het visitekaartje van de gemeente Dronten bent en zorgt voor een stralende organisatie. Bij de gemeente Dronten werken we vanuit de visie “Dronten op Koers”. Hiermee bedoelen wij dat wij vanuit ons hart voor Dronten werken. Als dienstverlenende organisatie zetten wij onze professionaliteit in vanuit de betrokkenheid op Dronten. Vanuit de wensen en belangen van Dronten benutten wij mogelijkheden waar het kan en ontwikkelen wij ons mee. Dit is het kader waaruit wij als organisatie werken.

Team Communicatie, Juridische Zaken, Inkoop en Bestuursondersteuning (CJIB)
Het team CJIB valt onder het vakgebied Bedrijfsvoering. Het team verstrekt advies en ondersteuning op het terrein van communicatie, juridische zaken en inkoop en zorgt voor bestuursondersteuning. Het is een dynamisch team dat altijd gericht is op het leveren van kwalitatief goede dienstverlening. Het team ondersteunt, ontzorgt en adviseert de bedrijfsvoering in het geheel en teams en/of collega’s afzonderlijk. Dienstverlenend, innovatief, verbindend, communicatief, integer en professioneel zijn trefwoorden die het team kenmerken.

Het onderdeel Juridische Zaken bestaat uit 6 personen en houdt zich bezig met: juridische advisering, wet- en regelgeving, juridische kwaliteitszorg / juridische control, Wob / Wbp, AVG, secretariaat commissie bezwaarschriften, afhandeling klachten en aansprakelijkstellingen.

Voor dit team zoeken wij:

Juridisch beleidsmedewerker (36 uur)

Opleidingsniveau: WO-rechten

Inschaling afhankelijk van opleiding/werkervaring vooralsnog schaal 10a (maximaal €4225 bij 36 uur CAR-UWO) definitieve inschaling vindt nog plaats.

Je activiteiten concentreren zich op:
•Het adviseren over alle voorkomende juridische aangelegenheden, name op de volgende terreinen:
◦privaatrecht (o.a. het opstellen en toetsen van overeenkomsten);
◦het adviseren over vraagstukken op het terrein van de Wbp en de AVG;
•Het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving;
•Het vorm geven aan de beleidsprocessen van de gemeente vanuit de juridische invalshoek;
•Het in rechte en in interne en externe overlegstructuren vertegenwoordigen van de gemeente.

Profiel van onze collega:

Je bent iemand die goed kan samenwerken en communiceren, zowel met externe partners en interne collega’s. Je bent een goede, juridisch onderlegde, sparringpartner. Met oog voor de mens en zijn situatie. Daarom kun je als adviseur goed schakelen en je rol als adviseur in een veranderende organisatie goed inzetten. Goede dienstverlening, ook aan elkaar, is de continue factor. Als kernwaarden voor alle medewerkers van de gemeente Dronten zijn geformuleerd: de vier V’s: Vertrouwen, Vakmanschap, Vernieuwing en Verbinding.

Verder verwachten we:
•Aantoonbare kennis van en ervaring met de gemeentelijke wet- en regelgeving;
•Kennis en ervaring op het terrein van het privaatrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG is een absolute pré;
•Als persoon ben je pro-actief, integer, verbindend, zelfstandig, accuraat, oplossingsgericht en beschik je over goede communicatieve vaardigheden en bestuurlijke sensitiviteit;
•Een gezonde dosis humor;
•Kennis op het gebied van het sociale domein is een pré.

Interesse?
Voor meer informatie kun je terecht bij Wouter Brinkman (manager Team CJIB 06-46480256 of Annemarie van Dongen (Juridisch controller), telefoon (0321) 388 469.

Vragen over de procedure kunnen gesteld worden aan Evelien Veeningen (HRM-adviseur), telefoon 0321-388364.

Enthousiast?
Solliciteren kun je tot en met 29 april 2018.

Gesprekken
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 7 mei 2018. Houd hier rekening mee in je agenda.

Voor deze functie wordt zowel intern als extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren