Voor medewerkers

Vacature

Personeel & Organisatie

9 (€2517 - €3697)

20

18-05-2018

Adviseur (Provincie Flevoland)

Willem van BeurdenProvincie FlevolandTelefoon0320 - 265 638

Preventiemedewerker

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

Het cluster Personeel en Organisatie levert een proactieve bijdrage aan het realiseren van de doelen van de provinciale organisatie. Zij doet dit door vanuit haar regierol maatschappelijke opgaven, organisatie en mensen aan elkaar te verbinden. Het cluster Personeel en Organisatie is een zichtbare partner voor gedeputeerde staten (GS), directie en managers en faciliteert en adviseert op gebied van HRM-vraagstukken.
Het cluster opereert met een compact, (daad-)krachtig en professioneel team van medewerkers, die goed op elkaar zijn ingespeeld.

Word jij onze nieuwe

Preventiemedewerker? (0,5 fte)


Jij bent
Een deskundige en enthousiaste collega die binnen het cluster P&O zorg draagt voor de advisering over en de uitvoering van de werkgeversverplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving. Met als doel dat medewerkers kunnen werken in een gezonde en veilige werkomgeving.
Jij:
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Zoekt actief naar samenwerkingsverbanden
• Zorgt voor kwaliteit
• Bent meer een procesbegeleider dan een inhoudsdeskundige. Van belang is te weten waar de specialistische kennis te vinden is en deze tijdig en correct in te schakelen
• Hebt kennis van moderne / innovatieve wijze van communicatie en interactie met medewerkers
• Denkt en werkt oplossingsgericht

Wat ga je doen
Jij:
• Draagt zorg voor het inrichten en uitvoeren van een goed arbobeleid, waaronder beleid op het gebied van vitaliteit / duurzame inzetbaarheid en agressiebeleid.
• Verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E. Provincie Flevoland besteedt de RI&E uit, maar jij hebt hierin een coördinerende en bewakende rol; ook voor de uitvoering en bewaking van de maatregelen voortvloeiende uit het RI&E en verwoord in het plan van aanpak.
• Levert een bijdrage aan het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken zoals die beschreven staan in de Arbowet.
• Adviseert aan, informeert en werkt samen met de Ondernemingsraad, de directie en het afdelingsmanagement.
• Voert structureel overleg met de OR en de bedrijfsarts over de stand van zaken op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de provincie Flevoland.
• Bent verantwoordelijk voor het opstellen van een activiteitenplan, als onderdeel van het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid & welzijn, in nauwe samenwerking met de OR.
• Stelt minimaal 1x per jaar een jaarverslag op en bespreekt dit met de OR en de directie.
• Bent het aanspreekpunt voor arbozaken voor directie en OR, leidinggevenden en medewerkers.
• Bent beleidsmatig betrokken bij en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de WGA en Ziektewet.

Wat breng je mee
• Ten minste hbo- denk- en werkniveau
• Kennis van arbowetgeving
• Certificaat preventiemedewerker
• Sterk ontwikkelde netwerkvaardigheden
• Ervaring op het gebeid van arbeidsomstandigheden

Wij bieden wij jou
• Een boeiende parttime baan op basis van 0,5 fte.
• Een HR team dat volop aan het bouwen is aan HR nieuwe stijl binnen een veranderende overheid.
• Een organisatie met een relatief kleine omvang en een informeel karakter. Je komt te werken in een enthousiast team van ervaren en gemotiveerde collega’s.
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget van circa 22% bovenop je maandelijkse salaris, de mogelijkheid om extra vakantiedagen bij te kopen, een goede pensioenregeling, een iPad van de zaak en een NS Business Card.
• In het IKB is onder andere het vakantiegeld en een structurele eindejaarsuitkering opgenomen. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Zo kun je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften en op deze wijze jouw maandelijkse inkomen beïnvloeden.
• Ook beschik je over een persoonlijk ontwikkelbudget die je kunt inzetten voor je eigen ontwikkeling, binnen en buiten je vakgebied, bijvoorbeeld door opleidingen te volgen.
• Een salaris van minimaal € 2.564,62 en maximaal € 3.663,75 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 9), afhankelijk van ervaring en opleiding.
• Een dienstverband voor 1 jaar met bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling.
• Dat alles in een professionele werkomgeving, met de maatschappij als inspiratiebron.

Reageren en informatie
Wil jij je talenten graag inzetten bij provincie Flevoland? Reageer dan vóór 18 mei 2018. Voor meer informatie kun je terecht bij Sylvia Nieuwenhuis, accounthouder cluster PenO (0320- 265 463).

Solliciteren