Voor medewerkers

Vacature

Ruimtelijke Ordening

10 (€2715 - €4105)

36

03-12-2018

Adviseur (Gemeente Almere)

Anette Verwoerd-ScheepstraGemeente AlmereTelefoon036 - 547 1845

Senior Toezichthouder Groen

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

Almere is een groene stad. Bewoners ervaren dat in ruim opgezette woonwijken met tuinen, groene entrees en fraaie randen langs oevers, parken en bossen. De natuur is altijd dichtbij om van te genieten. Het groen en het water lopen als een samenhangend netwerk tussen de stadsdelen door. In de wijken verfijnt het zich en gaat via parken en grachten over in het buurtgroen. Naar buiten toe groeit het uit tot grotere gebieden: de bossen, de meren en natte natuurgebieden. Almere koestert dit unieke netwerk en wil het behouden en benutten. Samen kunnen gemeente, bewoners, ondernemers en (natuur)organisaties de gebruiksmogelijkheden en inrichting verbeteren. Bijvoorbeeld door de aanleg van een plukbos of schooltuin, het realiseren van een ontbrekend voetpad, het vestigen van horeca of zelfbeheer. Op die manier maken we Almere nog groener!

Doordat onze jonge unieke stad groeit en bloeit, neemt het werk toe. Wij hebben een aantal grote prestigieuze projecten, zoals bijvoorbeeld de Floriade. Hierdoor zoeken wij op korte termijn versterking in ons team.

Voor onze afdeling en onze projecten zijn wij op zoek naar een ervaren senior toezichthouder groen die inhoudelijk sterk is maar ook als aanspreekpunt en coach kan dienen voor de andere toezichthouders groen. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van alle toezichthouders groen door te coachen, vakoverleggen te organiseren en kennis van binnen en buiten te borgen.

Je bent als senior medewerker betrokken bij planning, programmering en operationeel overleg binnen het team. Je draait mee in onze projectteams en voelt je integraal verantwoordelijk voor het projectresultaat.

Je ondersteunt de andere toezichthouders en springt bij waar dit nodig is.

Jouw taken
• Toezicht houden op werkzaamheden op het gebied van groen in de openbare ruimte, uitgevoerd door aannemers.
• Deelname aan project- en uitvoeringsteams.
• Uitvoeren van inspecties en het surveilleren.
• Adviseren over sortimenten, plantplaatsen en grondverbeteringen en prijs/kwaliteitsverhoudingen.
• Leveren van input voor groen projecten en opdrachten aan de uitvoeringsverantwoordelijken.
• Optreden bij calamiteiten door het regelen van wegafzettingen en het veilig stellen van locaties als gevolg van noodkap of stormschade.
• Toezicht houden op en zorgdragen voor de verkeersveiligheid.
• Het beoordelen en afhandelen van meldingen openbare ruimte over alle aspecten van het groen
• Onderhouden van contacten met collega toezichthouders en groenadviseurs en verstrekken van informatie ten behoeve van onderhoudsprogramma’s en beheerprogramma’s.
• Optreden als directie in het kader van bestekken en beoordelen van meer en minderwerk.
• Opstellen proces- verbaal van opneming en oplevering, voeren van de bestekadministratie en fiatteren termijnbetalingen.
• Rapporteren en verantwoording afleggen over de uitvoering en resultaten.
• Aanspreekpunt zijn voor de burger op straat en spreekuur houden voor burgers bij groot onderhoudsprojecten.
• Het beoordelen van de aannemers op de geleverde beeldkwaliteit.


De werkomgeving

De gemeente Almere is een ambitieuze en innovatieve stad die in korte tijd is uitgegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners, met de meest uitdagende openbare ruimte van Nederland. Binnen de ontwikkeling en groei van de stad moet de openbare ruimte ook duurzaam, hoogwaardig en efficiënt beheerd worden. De afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere is met ca. 140 fte belast met de uitdaging om het beheer effectief en tegen afgesproken kwaliteit en kosten te doen. Dit vraagt dat wij continue op zoek zijn naar verbetering van onze processen en technieken waarbij wij goed in verbinding blijven met onze inwoners, bedrijven en bestuurders.

Binnen het team Projectmanagement en Contractvoorbereiding (PM&CV), van de afdeling Stadsruimte, worden de grote projecten uitgevoerd, in het kader van het beheer van de openbare ruimte en gebiedsontwikkeling. Naast projectmanagement, werkvoorbereiding, kostprijscalculatie en inkoopadvies doen wij ook de project gerelateerde directievoering en toezicht.

In het team PM&CV zijn 35 collega’s werkzaam, waaronder 10 toezichthouders en er wordt voor ca. 30 miljoen euro per jaar aan werk aanbesteed en gerealiseerd.

Wij zoeken een enthousiaste, proactieve en zelfstandige collega die zorg draagt voor een onafhankelijke, deskundige en daadkrachtige aansturing van het uitvoerend bouwproces en verantwoordelijk is voor het toezicht op de technische naleving van het contract.

Je ziet het als een uitdaging om met je collega’s de functie naar een hoger plan te tillen. Dit vereist innovatievermogen en creativiteit maar ook een behoorlijke portie lef om over grenzen heen te stappen en mensen aan te spreken. Wij zoeken dus iemand die niet bang is om fouten te maken en het podium durft te pakken voor en namens zijn collega’s.

Je hebt een reflecterend vermogen, waarbij je ongevraagd (opbouwende) feedback geeft aan collega’s en ook vraagt op je eigen handelen. Je kijkt verder dan je eigen vakgebied en toont betrokkenheid in de ontwikkelingen binnen de organisatie en op het vakgebied. Je bent een echte teamspeler, je denkt in oplossingen en laat altijd het gewenste voorbeeldgedrag zien.

Je staat stevig in je schoenen, je weet binnen een complex krachtenveld te handelen in het belang van onze stad.

Je bent het visitekaartje van de gemeente, je weet je te verplaatsen in de klant en denkt mee over communicatieprocessen bij ingrepen in de openbare ruimte.

Je bent bereid om ook buiten reguliere kantoortijden, indien dit in het belang van het project noodzakelijk is, werkzaamheden te verrichten.


Jouw achtergrond

• Je hebt HBO werk en denkniveau met bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding groen, maar minimaal MBO-groen opleiding niveau 3 of 4 of vergelijkbaar.
• Je hebt kennis van de werkmethoden en techniek en veiligheidsvoorschriften rond het werken aan en rond de weg.
• Je hebt een oplossend vermogen in noodsituaties en bij gevaarlijke situaties in de openbare ruimte.
• Je hebt een dienstverlenende en praktische instelling met goede mondelinge communicatieve vaardigheden en voldoende beheersing van de Nederlandse taal.
• Je hebt bij voorkeur ruime ervaring met toezicht houden op:

- UAV, RAW, bouwteam- en beeldkwaliteitscontracten;
- Groot onderhoud woonwijken en hebt affiniteit met de andere disciplines als verharding/ asfalt OV, spelen, kunstwerken, beton en hout;
- Terreinafwerking en aanleg van nieuwe gebieden en de aansluiting van waterhuishouding.

• Je hebt ervaring met het coördineren van meerdere partijen in de uitvoering.
• Je hebt kennis van de RAW bestekadministratie en het opstellen en controleren van verkeersplannen.
• Je hebt bij voorkeur kennis op het gebied van omgevingscommunicatie.
• Je bent in het bezit van een directie UAV diploma.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B en hebt een auto tot je beschikking.

Het beste uit jezelf halen. Dat kan bij gemeente Almere. Een organisatie met ontwikkelmogelijkheden die je klaarmaken voor een loopbaan binnen en buiten Almere. We bieden je een verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagende functie. Wij hechten veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé. Naast veel ruimte om je te ontwikkelen, ontvang je:

• Een bruto maandsalaris van max. € 4.225,- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 10)
• Gemeente Almere kent daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vrij besteedbaar budget van 17.05% bovenop je salaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget, inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering, besteedt.
• Een fijn team binnen een dynamische organisatie


Informeren en solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Schouten, Hoofd Projectmanagement en Contractvoorbereiding, telefoonnummer (06) 22 46 45 63. Je sollicitatie ontvangen we uiterlijk 3 december 2018 via ons digitale sollicitatieformulier.


De kracht van het verschil

Gemeente Almere streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. Talent als basis en diversiteit als kracht. Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen.

Solliciteren