Voor medewerkers

Vacature

Informatievoorziening

10A (€2993 - €4412)

28-36

27-01-2019

Adviseur (Gemeente Noordoostpolder)

Esther van DongenGemeente NoordoostpolderTelefoon0527-633911

Teamleider Informatiebeheer

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

De gemeente Noordoostpolder kent verschillende stafafdelingen (clusters) voor de ondersteuning van haar primaire processen. Het cluster Interne Dienstverlening verzorgt het operationele deel hiervan. Het cluster bestaat uit de teams Secretariaat, Informatiebeheer en Facilitair, met in totaal ruim 50 medewerkers. Het cluster wordt aangestuurd door een manager en 3 teamleiders.


Dit is het team
Er is binnen onze organisatie veel aandacht voor de informatievoorziening. We zijn er trots op dat we in de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet op het gebied van digitalisering van werkprocessen, gegevensgebruik en documentaire informatie. Deze ontwikkeling zetten we in de komende jaren graag voort.
Het team Informatiebeheer is onderverdeeld in 3 groepen, namelijk: Documentaire Informatie Voorziening (DIV), Functioneel Beheer (FB) en Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Daarnaast heeft het team een tactisch adviseur voor project- en procesondersteuning. In totaal werken er18 medewerkers.

Dit ga je doen
Voor dit team zoeken wij een teamleider, die situationeel leiding kan geven en de steun en het vertrouwen aan de medewerkers kan geven om zich verder te ontwikkelen. Als teamleider vervul je een sleutelrol in de doorontwikkeling van het team, die erop gericht is de kwaliteit van de diensten te optimaliseren en zowel de samenwerking onderling als die met andere organisatieonderdelen af te stemmen en waar nodig te verbeteren.

Je bent, in samenwerking met de manager en collega teamleiders binnen het cluster, verantwoordelijk voor de uitvoering van het HR-beleid, waaronder de ontwikkeling van medewerkers, de beoordelingscyclus, selectie van nieuwe medewerkers. Inhoudelijk stem je beleid en uitvoering op elkaar af en sta je in nauw contact met Informatie-adviseurs en het management. Op die manier ben je in staat om de dienstverlening kwalitatief en kwantitatief op peil te houden en waar nodig naar een hoger niveau te tillen.

Daarnaast denk je ook mee over teamoverstijgende zaken. Zo draag je bij aan de ontwikkeling van het cluster en stuur je hierop om doelen en resultaten te behalen. Leidraad daarbij vormen de visie op de organisatie, onze kernwaarden en (functie-) competenties.

Uiteraard verwachten we dat je beschikt over de kennis en kunde die nodig is om deze taken uit te voeren. Of dat je je deze snel eigen weet te maken. Wij denken daarbij aan:
• Minimaal Hbo-niveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding bestuurlijke informatiekunde of bedrijfskunde;
• Kennis van de werkwijzen van de gemeente en de daarmee samenhangende bedrijfsvoeringsprocessen is een pré;
• 3 tot 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie;
• Affiniteit met de vakgebieden DIV, functioneel beheer en ICT;
• Kennis van de ontwikkelingen met betrekking tot gemeenten en specifiek op het terrein van de informatievoorziening.
Je bent communicatief vaardig, beschikt over een helicopterview en kan met de medewerkers sparren op hun vakgebied.

Het betreft een structurele functie, die in eerste instantie op basis van een tijdelijk dienstverband van 1 jaar wordt ingevuld. Je komt in een enthousiast en gedreven team, waarin de samenwerking en onderlinge betrokkenheid groot is. De functie is gewaardeerd op schaal 10A (maximaal € 4.541,- bij een fulltime dienstverband).
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAR-UWO. We kennen een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Laat je gerust informeren
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met de manager van het cluster, Carlo Cloosterman. Je kunt hem het beste bereiken op werkdagen tussen 16.30 en 18.30 uur op telefoonnummer 0527-63 33 94.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Hilja van der Meer, P&O-assistent, te bereiken op telefoonnummer 06 13 32 42 91.

Zo kun je solliciteren
Is deze functie echt iets voor jou? Reageer dan voor 27 januari 2019 door je CV en je motivatie te sturen. Dit kan door te klikken op de button “solliciteren” rechtsboven.
Sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 5 februari 2019.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren