Voor medewerkers

Vacature

-

14-02-2019

Adviseur (Gemeente Noordoostpolder)

Esther van DongenGemeente NoordoostpolderTelefoon0527-633911

Lid voor de Participatieraad Sociaal Domein

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Gemeente Noordoostpolder
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet moeten er voor zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Dat mensen zelfstandig kunnen wonen en leven in hun eigen huis, wijk of buurt en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot persoon.

De gemeente heeft in de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet een centrale rol. Immers de gemeente kent haar inwoners en is bij uitstek in staat om in te spelen op de lokale behoeften.

Binnenkort nemen we afscheid van één van onze leden. Daarom zoeken wij een nieuw

Lid voor de Participatieraad Sociaal Domein

De gemeente vindt burgerparticipatie belangrijk. De leden van de Participatieraad zijn daarom inwoners van onze gemeente. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van het Wmo- en Participatie- en Jeugdbeleid.
De beleidskaders worden vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld en uitgevoerd door het college. Daarnaast vertalen de leden signalen van inwoners en doelgroepen in gevraagd of ongevraagd advies aan het college.

De Participatieraad bestaat uit negen leden. U opereert onafhankelijk en op persoonlijke titel. Voor de onkosten ontvangt u een vastgestelde vergoeding.
De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Beschikt u over:
• kennis van de lokale sociale situatie;
• kennis van en/of affiniteit met de Jeugdwet en/of de Participatiewet en/of de Wmo;
• een maatschappelijk netwerk;
• adviesvaardigheden en
• bent u woonachtig in de gemeente Noordoostpolder.

Kunt u:
• samenwerken;
• goed communiceren;
• samenhang zien en aanbrengen en
• bent u flexibel?

Solliciteert u dan. Wij kijken uit naar uw brief.

Informatie
Als u geïnteresseerd bent, reageer dan bij voorkeur via de button Solliciteren rechtsboven in dit scherm, naar: College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. wethouder mevrouw M. Uitdewilligen, Postbus 155, 8300 AD in Emmeloord; onder vermelding van vacature Participatieraad Sociaal Domein. Dit kunt u doen tot en met donderdag 14 februari 2019.
Voor meer achtergrondinformatie kunt u bellen met de voorzitter van de Participatieraad, de heer M. Hanson, telefoon 0527 – 698377.