Voor medewerkers

Vacature

Ruimtelijke Ordening

14 (€4635 - €6387)

28-02-2019

Adviseur (Gemeente Almere)

Anette Verwoerd-ScheepstraGemeente AlmereTelefoon036 - 547 1845

Manager Lokale Economie

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

Wie om zich heen kijkt, ziet dat de Randstad bruist. De woningmarkt floreert, de economie groeit, er komen meer banen en bedrijvigheid. Veel mensen zijn dan ook op zoek naar een plek om te wonen in de Noordvleugel van de Randstad. Almere draagt daar graag aan bij en zal daarom de komende jaren blijven groeien. Maar we doen meer dan alleen huizen bouwen. Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat bijvoorbeeld en een evenwichtige doorontwikkeling van onze stad waar werk en wonen meer in balans komen. Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen. Een van de nieuw gevormde afdelingen is die van

Economische Ontwikkeling en Grondzaken

Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar kandidaten voor de positie van

Manager Lokale Economie
Inspirator, innovator, verbinder, macher

Samen sturen op verbeelding, verbinding en ontwikkeling om zo samen “met de stad” dromen en initiatieven van anderen mogelijk te maken. Als manager vervul je hierin een essentiële rol en zijn we op zoek naar de goede match tussen de opgave van de organisatie en de opgave voor afdeling en de rol die je hierin als manager vervult.

De opgave
De afdeling bestaat uit ca 45 medewerkers en kent 3 teams en aandachtsgebieden

1. Lokale Economie
2. Regio, beleid en acquisitie
3. Grondzaken

Aansturing van de afdeling is in handen van de afdelingsmanager. Het team Lokale Economie is één van de taakgebieden. De opgave van de afdeling is boeiend en divers. Op het nieuwe speelveld van de organisatie zal de afdeling zich moeten positioneren. Bewezen meerwaarde op verbinding in- en extern, balans tussen bouwen en economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duidelijke planning- en prestatieafspraken, heldere communicatie met alle stakeholders en aandacht voor de veranderende cultuur worden daarbij onderscheidend. Het Ondernemersplein Almere, gevestigd in het stadskantoor, biedt hierbij een adequate ontmoetingsplek.

Wie ben je en wat doe je nu
De lat ligt hoog voor de nieuwe manager. Sturen op proces, inhoud, resultaat en samenwerking. Collega’s in hun kracht zetten, aanspreken én inspireren. Soepele en duidelijke omgang met bestuurders en externe partijen. Je neemt het voortouw in de gewenste ontwikkeling van de organisatie en veranderen is jouw tweede natuur. Zo maar een kleine greep uit de veelheid van opgaven.

Meer specifiek ben jij samen met je teamleden de aanjager van de lokale economie. Je bent dagelijkse gesprekspartners van ondernemers, bekend met en in de stad. Je geeft vorm en inhoud aan excellent gastheerschap en optimaliseert de dienstverlening. Daarnaast positioneer je afdeling en team binnen de gemeentelijke organisatie, zoek je meedenkers en medestanders. En alsof dit nog niet genoeg is, ga je ook nog aan de slag met de nieuwe economische agenda van Almere en de accountsplannen die daaruit voortvloeien.

Mensen praten over jou als politiek/bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust, vernieuwend, sturend op afspraken, verbindend en innovatief. Je bent hands-on en beschikte over doorzettingskracht, krijgt dingen voor elkaar. Representeren van Almere vind je leuk. Je bent academisch geschoold.

Je kan nu werken bij een gemeente, een zakelijke dienstverlener op het relevante domein of een (semi) publieke organisatie. Je hebt daarbij een bewezen positie als zware adviseur en/of manager. Resultaten in jouw vorige functies zijn duidelijk herkenbaar. Je hebt mensen zichtbaar van goed naar beter gebracht. Bestuurders spreken over jou als een persoonlijkheid en heldere adviseur die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Collega’s hebben het als pittig én prettig ervaren om met en voor jou te werken.

Dat dit veel van jou gaat vragen staat vast. Daarom vraagt Almere om een kandidaat die goed zicht heeft op zijn/haar eigen ambities en drijfveren. Een autonome persoonlijkheid. Intrinsieke affiniteit met het domein in combinatie met zicht op de vraag in welk bestuurlijk krachtenveld hij/zij optimaal functioneert.

Wat doet Almere voor jou
Almere vraagt nogal wat van je. Zij biedt daarbij een werkomgeving waarin je je ambities kunt realiseren. Een omgeving met energie, uitdagende en veeleisende opgaven. Een omgeving met aanzien en maatschappelijke status. Inspirerende collega’s die elkaar aanmoedigen en aanspreken. Die een grote toegevoegde waarde willen leveren binnen hun netwerk van collega’s. Een innovatieve omgeving, waar veel aandacht is voor onderzoek en ontwikkeling binnen het vakgebied.

Je wordt beloond in salarisschaal 14. Almere biedt jou verder uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en wil graag in jou investeren met ontwikkelings- en opleidingsfaciliteiten.

Deze vacature is in behandeling bij MetFred bv, een onafhankelijk searchbureau. U kunt reageren op deze vacature via www.metfred.nl.

Ook is informatie beschikbaar via freddoeleman@metfred.nl, of via 06-51267613. U kunt vragen naar Fred Doeleman.

Solliciteren