Voor medewerkers

Vacature

Samenleving

11 (€3253 - €4721)

32-36

24-03-2019

Adviseur (Gemeente Dronten)

Lesley van HeeGemeente DrontenTelefoon0321 - 388 672

Projectleider accommodatiebeleid/onderwijshuisvesting

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

Projectleider accommodatiebeleid/ onderwijshuisvesting (32-36 uur)
Schaal 11 (max €4859,- bij 36 uur CAR-UWO), inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en kan eventueel plaatsvinden in een aanloopschaal (10 of 10A).

Als Projectleider accommodatiebeleid/ onderwijshuisvesting draag je zorg voor de projectrealisatie van huisvestingvraagstukken betreffende het maatschappelijke vastgoed.

Een veranderende rol van de overheid betekent ook een andere rol voor het “maatschappelijke krachtenveld”. De gemeente bereidt zich voor op een andere minder prominente rol vanuit wet en regelgeving, maar ook vanuit wat we in Dronten zelf als belangrijke rol van de gemeente zien. Dit betekent ook dat we keuzes maken waar we een rol willen spelen en waar we andere partijen een rol zien pakken. Waar we als gemeente willen ondersteunen en op welke wijze we dat dan doen.

Bij huisvestingsvraagstukken zal steeds de vraag worden gesteld of het een primaire taak van de gemeente is om te voorzien in een “ dak boven het hoofd”. Ook als dat wettelijk of vanuit eigen gemeentelijke beleidsdoelstellingen het geval is, betekent dat nog niet automatisch dat dan ook de gemeente zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de realisatie, exploitatie en beheer van de huisvesting. De opgave is om in een groeiende stad in verbinding met klanten, gebruikers, beleidsvelden en collega’s invulling en uitvoering te geven aan voldoende, duurzame schoolgebouwen en accommodaties. Wij werken op basis van de volgende principes: Vertrouwen, Vakmanschap, Vernieuwingskracht en Verbinding (4V’s).

Taken
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het succesvol leiden van onderwijshuisvestingsprojecten uit het accommodatieplan, vanaf de initiatieffase tot en met de realisatiefase. Je begeleidt projecten in verschillende fasen van idee tot realisatie en afwisselend in rol als facilitator, initiatiefnemer, toetser en of bouwheer. Kortom van voorbereiden en aanbesteden tot regie op de uitvoering van diverse bouwkundige, financiële, communicatieve werkzaamheden. Je verzorgt voorstellen, ontwerpen e.d. en bestekken m.b.t. de werkzaamheden, zorgt voor de aanbesteding van werkzaamheden volgens de daarvoor geldende gemeentelijke richtlijnen, rapporteert proactief over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten en bent verantwoordelijk voor een eindverslag en evalueert het project zowel inhoudelijk als financieel.
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het accommodatieplan (huisvestingsplan) onderwijs;
• Je faciliteert en bewaakt de voortgang van nieuwbouw of vergaande renovatie van onderwijsgebouwen waarbij het bouwheerschap bij de schoolbesturen ligt;
• Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de planontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van de nieuwbouw van scholen en andere maatschappelijke accommodaties;
• Je draagt zorg voor actualisering van het accommodatiebeleid op gebied van sport, onderwijs, welzijn en zorg. Het gaat hierbij om restylen, verbouwingen, sluitingen en herbestemmen van onze bestaand maatschappelijk vastgoed en het betrekken van nieuwe locaties of realiseren van nieuwbouw ten gevolge van uitbreiding;
• Daarnaast toets je de projecten aan wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat we voldoen aan gestelde normen. Bij de uitvoering van de projecten ben je met name bezig met begeleiden, monitoren van kosten en planning en betrek je de juiste afdelingen om te zorgen voor een correcte oplevering;
• Je fungeert als spil in proces en geeft procesmatige sturing van initiatieffase tot realisatie;
• Je bent sparringpartner voor de schooldirectie(s), vertegenwoordigers maatschappelijke instellingen betreffende hun huisvesting;
• Je verzorgt omgevingsmanagement (o.a. met bewoners).

Functie eisen
• Je hebt een Hbo werk- en denkniveau met een opleiding in de richting van bouwkunde, vastgoed of vergelijkbaar;
• Je bent op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving;
• Je hebt een opleiding/training genoten m.b.t. projectmatig werken;
• Je hebt minimaal 6 jaar ervaring als adviseur- of projectleider onderwijshuisvesting/ maatschappelijke vastgoed bij voorkeur bij de overheid;
• Je hebt ervaring met participatie van gebruikers van accommodaties;
• Je hebt ruim ervaring in het opzetten en uitvoeren van huisvesting projecten bij voorkeur met multifunctionele accommodaties;
• Kennis van bouwkundige wet- en regelgeving is ruimschoots aanwezig;
• Het zorgen voor correcte vergunningen, onderhandelen over contracten en het opstellen van investeringsplannen gaat je uitstekend af;
• Je hebt affiniteit met onderwijs en met maatschappelijke zaken.

We verwachten van jou:
• Resultaat en omgevingsbewust denken en doen;
• Je bent scherp en aanjagend in het vernieuwen;
• Je staat stevig in je schoen en bent een prettig onderhandelaar;
• Je hebt oog voor de verschillende belangen en bestuurlijke verhoudingen;
• Je staat voor verbinding, vakmanschap, vertrouwen en vernieuwing.

Wij bieden
• Serieuze ruimte om te groeien en te bloeien en uiteraard voor leuke ideeën;
• Een uitdaging om helemaal in op te gaan;
• Het individueel keuzebudget (IKB). Je bouwt iedere maand 17,05% van jouw bruto maandsalaris op. Je beslist zelf wat jij hiermee doet!
• Een goede pensioenregeling bij het ABP;
• Een reiskostenvergoeding van maximaal € 130,- netto per maand;
• Fiscale uitruilmogelijkheden met betrekking tot woon-werkverkeer.

Durf jij de uitdaging aan?

Solliciteren kun je via de sollicitatiebutton tot en met 24 maart 2019. De gesprekken vinden plaats in week 14 of 15. Je hoort uiterlijk woensdag 18 april of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Informatie
Functie-inhoudelijk: Voor nadere informatie over de functie kan je contact opnemen met de manager van team samenleving Karel van Erp telefoonnummer: 0321 388 345.
Procedureel: Voor nadere informatie over de procedure kan je contact opnemen met Tuba Ulger (HRM), zij is telefonisch bereikbaar op (0321) 388 304.

Deze vacature is in- en extern gelijktijdig opengesteld, bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren