Voor medewerkers

Vacature

9 (€2517 - €3697)

36

19-06-2019

Adviseur (Gemeente Dronten)

Lesley van HeeGemeente DrontenTelefoon0321 - 388 672

Adviseur medezeggenschap

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema “Dronten geeft je de ruimte” voert echter verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook in de organisatie van de gemeente Dronten: daar worden talenten benut!

Bij gemeente Dronten werken we vanuit een gemeenschappelijke visie volgens de 4 V´s: Vertrouwen, Vakmanschap, Verbinding en Vernieuwingskracht.

Voor de ambtelijke ondersteuning van onze Ondernemingsraad (OR) zijn we op korte termijn op zoek naar een ervaren

Adviseur medezeggenschap
(ambtelijk secretaris niveau C); HBO werk- en denkniveau 16-20 uur per week
Schaal 9 (max € 3.805,- bij 36 uur)

Als Adviseur medezeggenschap is geen dag gelijk. Je ondersteunt de OR secretarieel, je organiseert, je regelt, je bewaakt het OR-beleid en je adviseert en coacht de OR-leden. Kortom een veelzijdige en uitdagende baan voor een iemand die van afwisseling houdt!

Deze functie is ingebed in het vakgebied Bedrijfsvoering, functioneel word je aangestuurd door de voorzitter van de ondernemingsraad.

Taken
Secretarieel

• Zorgen voor en toezien op een doelmatige inrichting en werkwijze van het OR-secretariaat.
• Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie.
• Zorgen voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van OR- en
commissievergaderingen.
• Bijdragen aan het tot stand komen van het jaarverslag, verzorgen van de redactie
en publicatie van het jaarverslag.
• Beheren en actualiseren van de OR-pagina op Intranet, publicaties van de OR ten behoeve van de communicatie met de achterban van de OR.

Organisatorisch

• Organiseren van OR-vergaderingen, overlegvergaderingen en eventuele
commissievergaderingen; zorg dragen voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen.
• Organiseren van vorming en scholing van leden van de OR, zowel logistiek als inhoudelijk en zelf ook deelnemen aan de cursussen.
• Organiseren en coördineren van de OR-verkiezingen, optreden als secretaris van de verkiezingscommissie.
• Verzorgen van de introductie van nieuwe leden (inwerken, informatieoverdracht betreffende lopende zaken).
• Optreden als contactpersoon tussen OR en achterban en bestuurder (de gemeentesecretaris).
• Mede zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen OR en eventuele commissies.

Beleidsmatig
• Bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, cao en arbeidsvoorwaarden.
• Zorgen voor consistentie in het OR-beleid.
• Ondersteunen en adviseren van de voorzitter, c.q. het dagelijks bestuur.
• Het voorbereiden van het PR-beleid van de OR en het zorgdragen voor de uitvoering ervan.
• Opstellen van de begroting in overleg met de OR en mede bewaken van het budget van de OR.
• Zorgdragen voor de totstandkoming van beleidsvoornemens en diverse informatieve en formele documenten.
• Voorbereiden en opstellen van de door de OR uit te brengen adviezen, instemmingszaken en initiatiefvoorstellen; zo nodig voorbereiden van juridische procedures.
• Initiëren en doen van voorstellen m.b.t. de strategie, het beleidsplan, het jaarwerkplan en het actieplan, mede bepalen van de prioriteiten.
• Verzorgen van de evaluatie van het gevoerde beleid en doen van voorstellen tot bijsturing hiervan.
• Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het vakgebied, waaronder nieuwe wetgeving en e.e.a. vertalen naar het medezeggenschapskader.
Advisering/ coaching
• Adviseren van de OR over te kiezen inhoud en strategie.
• Desgevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van de OR.
• In overleg met de OR coachen op het functioneren van de OR als groep of individuele leden ten aanzien van de eigen ontwikkeling als deelnemer aan het overleg.

We verwachten van jou:
• Je bent enthousiast, leergierig en flexibel.
• Je bent scherp en aanjagend in het vernieuwen en staat stevig in je schoenen.
• Je hebt oog voor de verschillende belangen en bestuurlijke verhoudingen.
• Je staat voor Verbinding, Vakmanschap, Vertrouwen en Vernieuwing.

Wij bieden
• Serieuze ruimte om te groeien en te bloeien – ondersteund door het volgen van de nodige opleidingen – en uiteraard voor leuke ideeën.
• Een uitdaging om helemaal in op te gaan.
• Het individueel keuzebudget (IKB). Je bouwt iedere maand 17,05% van jouw bruto maandsalaris op. Je beslist zelf wat jij hiermee doet!
• Een goede pensioenregeling bij het ABP.
• Een reiskostenvergoeding van maximaal € 130,- netto per maand op basis van 5 werkdagen.
• Fiscale uitruilmogelijkheden met betrekking tot woon-werkverkeer.

Wil jij de uitdaging aan?
Solliciteren kun je via de sollicitatiebutton tot 19 juni 2019. De eerste gesprekken worden gepland in week 26 of 27.

Informatie
Voor nadere informatie over de procedure kan je contact opnemen met Tuba Ulger (HRM): (0321) 388 304.

Voor nadere informatie over de functie kan je contact opnemen met de huidige ambtelijk secretaris Sonja Kroeke: s.kroeke@dronten.nl | (0321) 388 628.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren