Voor medewerkers

Vacature

11 (€3253 - €4721)

32-36

03-09-2019

Adviseur (Gemeente Dronten)

Lesley van HeeGemeente DrontenTelefoon0321 - 388 672

Gedragsdeskundige

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

De gemeente Dronten is op zoek naar:

Gedragsdeskundige
32-36 uur per week, schaal 11 (max. €4859 bij 36 uur per week)
Het betreft een vaste aanstelling (afhankelijk van ervaring, aanloopschaal 10A)

De organisatie
De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema “Dronten geeft je de ruimte” voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook in de organisatie van de gemeente Dronten: daar worden talenten benut! De gemeente Dronten is opgedeeld in drie vakgebieden, namelijk Ruimtelijk Domein & Dienstverlening, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.
Als dienstverlenende organisatie zetten wij onze professionaliteit in vanuit de betrokkenheid op Dronten. Vanuit de wensen en belangen van Dronten benutten wij mogelijkheden waar het kan en ontwikkelen wij ons mee. We werken hiervoor vanuit de principes: Vakmanschap, Vertrouwen, Verbinding en Vernieuwingskracht.

De functie
In deze functie heb je een aantal hoofdtaken:
• coachen van de gidsen (consulenten) jeugd en bewaken van de kwaliteit
• bevorderen van de samenwerking met ketenpartners
• beleidsontwikkeling.
Je werkt nauw samen de Juridisch Kwaliteitsmedewerkers en je bent een schakel in de verbinding tussen beleid en uitvoering.

Coaching gidsen jeugd
• Coachen van de gidsen (de consulenten) jeugd waarin je een ondersteunende rol aanneemt en de professionele autonomie versterkt van de gidsen (in plaats van het beslissen voor hen of zaken overnemen)
• Geven van werkbegeleiding aan de Gidsen jeugd
• Kennis delen over domein overstijgende zaken
• Kennis delen en adviseren over zaken waarbij geen consensus is met ouders / opvoeders
• Kennis delen en adviseren over aanpak bij multiprobleem-, meervoudige en soms
• Ondersteuning bij het maken van routeplannen en het opstellen van beschikkingen
• Inhoudelijk toetsen van routeplannen bij multiprobleem- en meervoudige problematiek
• In sommige gevallen: samen met de gids bewaken van de juiste uitvoering van het routeplan
• Zorgen voor deskundigheidsbevordering
• Klachtgesprekken voeren conform de klachtenprocedure Gemeente Dronten

Kwaliteit en implementatie
• Richting geven aan de inhoudelijke visie op de jeugdhulp van de gemeente Dronten
• Het adviseren van de gemeente Dronten over de organisatie van de jeugdhulp, het functioneren van de diverse overleggen en de samenwerking tussen partners in het brede sociaal domein
• Afstemmen met partners in het brede sociaal domein
• Waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering
• Indien nodig verbeteren uitvoering van ondersteuning door kennis over te dragen en invloed uit te oefenen

Samenwerking met ketenpartners
• Optimaliseren van de samenwerking met betrokken partijen bij jeugd
• Het overleggen met ketenpartners bij casuïstiek met tegengestelde belangen
• Het monitoren van de kwaliteit van geleverde hulp van zorgaanbieders en zonodig daarover in gesprek gaan
• Adviseren over de inkoop van jeugdhulp

Beleidstaken
• Inbreng op beleid op zeer diverse onderwerpen (bijv. ESAR, Levensloopregie, aanpak echtscheidingen, richtlijnen jeugdhulp, JBT, jeugdhulp met verblijf)
• Dit beleid en gemaakte werkafspraken uitwerken
• Het brengen van inhoudelijke expertise die gevraagd wordt vanuit de regio of lokale werkgroepen bij de ontwikkeling van beleid/samenwerking.
• Accounthouder voor bijv. GI, Multisignaal en ambulant crisisteam.

Profiel van de functie
• Je hebt een afgeronde WO opleiding gedragswetenschappen
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als gedragsdeskundige
• Je bent SKJ geregistreerd als gedragswetenschapper
• Je hebt kennis van:
o pedagogische en psychologische interventietechnieken
o doelgroepen Jeugd-GGZ, opvoed en opgroeiproblematiek
o het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken
o veiligheidsaspecten
• Je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• Je hebt analytisch vermogen, oordeelsvorming en een ‘helicopterview’
• Je bent stressbestendig, flexibel en beschikt over improvisatievermogen
• Je kunt domein overstijgend denken en komt zelf met ideeën
• Je kunt goed samenwerken met collega’s, leidinggevenden en beroepskrachten uit andere disciplines en organisaties
• Je kunt voorstellen en afspraken vlot op papier uitwerken
• Je bent in staat om in moeilijke situaties, bij tegengestelde belangen en zwaar wegende beslissingen op vastberaden en constructieve wijze besluiten te nemen en genomen besluiten te beargumenteren, zodat twijfels worden voorkomen
• Je bent resultaatgericht en bewust van welk effect samen met de hulpvrager en diens sociale omgeving bereikt moet worden
• Je kunt zelfstandig werken

Informatie
Inhoudelijk: Chris Aa (Teammanager) 0321 388212
Procedureel: Tuba Ulger (HRM) 0321 388304
Interesse?
Reageren kan tot en met maandag 2 september 2019 via www.dronten.nl. De gesprekken vinden plaats in de week van 9 september 2019.

Voor deze functie wordt zowel intern- als extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren