Voor medewerkers

Vacature

Vergunningen en Handhaving

10A (€2993 - €4412)

32

29-09-2019

Adviseur (Gemeente Dronten)

Lesley van HeeGemeente DrontenTelefoon0321 - 388 672

Senior Beleidsadviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

Senior Beleidsadviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving
32 uur per week
schaal 10a (max €4541 bruto bij 36 uur CAR-UWO)

Jouw uitdaging als Beleidsadviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Als Beleidsadviseur VTH ben je verantwoordelijk voor de beleidsmatige- en programmatische invulling van de VTH taken. Je stelt integrale beleidsnotities, jaarprogramma's, verslagen op en adviseert het bestuur vanuit jouw discipline. Je betrekt de samenleving in je aanpak en beleidsadvisering. Hierbij speel je in op de behoeften in de samenleving en zorg je voor verbinding. Daarnaast zorg je ervoor dat beleid en programma tot stand komen in samenwerking met het team en neem je collega's mee in nieuwe ontwikkelingen op wetgevingsgebied. Denk hierbij aan de implementatie van de Omgevingswet waar je als beleidsadviseur een belangrijke bijdrage aan levert. Daarbij draag je je steentje bij aan het verbeteren van de interne kwaliteit van werkprocessen. Tot slot ben je partner van verscheidene externe instanties waaronder de omgevingsdienst OFGV, de provincie Flevoland, particuliere organisaties zoals de dierenambulance en zorg je voor optimale samenwerking met deze instanties. Je functioneer hierbij zowel intern als extern als sparringpartner en vraagbaak.

Wie je bent
• Je bent een teamspeler. Je streeft altijd een goede samenwerking na, zoekt de verbinding en verbindt anderen;
• Je bent zelfstandig. Niemand hoeft jou te vertellen hoe je iets moet doen, je neemt obstakels weg, pakt door en levert resultaten;
• Je hebt een brede interesse, ziet het grotere geheel, kan zaken snel doorgronden en levert concrete resultaten;
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);
•Je kunt goed onderhandelen maar gaat voor de win-win situatie;
•Je bent iemand die gemakkelijk in gesprek gaat met inwoners, samenwerkingspartners en collega’s. Dit doe je met inlevingsvermogen en luisterend oor;
• Je hebt een sterke politieke-en maatschappelijke sensitiviteit;
• Je bent initiatiefrijk, zelfstandig en oplossingsgericht. Ook ben je resultaatgericht, verantwoordelijk en heb je een goed analytisch vermogen en ben je in staat theorie naar de praktijk te vertalen. Je vormt door je producten een verbinding tussen de aan de gemeente opgelegde wettelijke taken, financiële middelen en een ambitieuze maar realistische uitvoering “buiten” door de collega’s;
• Je coördineert een aantal taken op gebied van de wettelijke taak van dierenwelzijn/zwerfdieren en incidenten met dieren;
• Je bent bekend met VTH-processen op het gebied van de Wabo, DHW en de APV;
• Je neemt gemakkelijk verschillende rollen aan zoals projectleider, adviseur of Ambtelijk opdrachtgever.

Functie-eisen
• Een relevante afgeronde Hbo-opleiding. Een masteropleiding is een pré;
• Tenminste 3 jaar recente ervaring in een soortgelijke functie;
• Kennis en ervaring met de bestuurlijke wetten zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , de Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, enz. Kennis van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet;
• Kennis en ervaring met inhoudelijke wet- en regelgeving zoals de Apv en onderliggend beleid, de Natuurwet, de Winkeltijdenwet en de Drank- en Horecawet.

Informatie
Inhoudelijk:
Voor meer informatie over deze inhoud kunt u contact opnemen met de teammanager, Marco Koning: (0321) 388263.

Procedureel:
Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht bij Tuba Ulger (HRM) (0321) 388304.

Durf jij de uitdaging aan?
Solliciteren kun je via de sollicitatiebutton tot en met 29 september 2019. De gesprekken worden gepland in week 40 of 41.

Voor deze functie wordt zowel intern- als extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren