Voor medewerkers

Vacature

9 (€2517 - €3697)

24

12-12-2019

Adviseur (Gemeente Dronten)

Lesley van HeeGemeente DrontenTelefoon0321 - 388 672

Gids Wmo (24 uur)

Heb je vragen dan kun je terecht bij de adviseur.


Solliciteren

Gids Wmo
24 uur per week (schaal 9, max. €3968 bij 36 uur)
Tijdelijk dienstverband voor één jaar

Als gids WMO heb je een eigen klantenbestand en ben je verantwoordelijk voor de beoordeling en afhandeling van de aanvraag WMO conform de werkwijze Dronter Koers. Er is sprake van een intensieve samenwerking met partners in de wijk en gidsen vanuit de P-wet en Jeugd.

Je voert gesprekken om de vraag van de inwoner te verhelderen en verzamelt informatie over de eigen kracht en de sociale omgeving. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag zal dit gebeuren in de vorm van een keukentafelgesprek of een ronde tafel, waarbij met de inwoner en waar mogelijk met zijn netwerk gezocht wordt naar alternatieven en/of met alle bij het gezin betrokken zorgverleners een integrale aanpak wordt afgesproken. Het bepalen van de behoefte aan zorg en voorzieningen, daar waar van toepassing in afstemming en samenhang met jeugdzorg en P-wet, behoren tot de werkzaamheden van de gids. Je stelt het ondersteuningsplan op en houdt (toe)zicht en regie op de uitvoering van het ondersteuningsplan.

Als gids verwachten we een grote zelfstandigheid. We verwachten van jou dat je de aanvragen conform gemeentelijk beleid onderbouwt en administratief verwerkt, rapporteert, beschikt en registreert. De gidsen worden bij de uitvoering van de werkzaamheden ondersteund door de administratie. Verder verwachten we dat je actief meedenkt in werkprocessen, teamprocessen en de samenwerking met externe partijen.

Jouw profiel

• Je bent goed met mensen;
• Je beschikt over invoelingsvermogen, tact, analytisch inzicht en overtuigingskracht;
• Je bent een goede luisteraar, staat open voor andermans ideeën, kan je eigen
standpunten goed verwoorden en hier een afweging in maken;
• Je vindt het leuk om complexe aanvragen te behandelen en treedt daarbij in overleg met betrokken partijen, legt huisbezoeken af en geeft een gefundeerd en deskundig advies;
• Je bouwt en onderhoudt een netwerk van voor de functie relevante contacten ( in – en extern);
• Je houdt van aanpakken en uitdagingen en gaat problemen niet uit de weg
• Je bent vertrouwd met administratieve processen en geautomatiseerde gegevensverwerking;
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• Je kunt zelfstandig, maar ook in teamverband werken.

Functie-eisen
• Je hebt een afgeronde HBO opleiding, nauw verwant aan WMO gerelateerde beroepsgroep;
• Je beschikt minimaal over 3 jaar werkervaring binnen de WMO;
• Je bent gewend om zelfstandig te indiceren;
• Je hebt kennis van en ervaring met de visie op eigen kracht/de nieuwe route.

De organisatie
De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema “Dronten geeft je de ruimte” voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook in de organisatie van de gemeente Dronten: daar worden talenten benut!
Bij gemeente Dronten werken we vanuit een gemeenschappelijke visie volgens de 4 V´s: Vertrouwen, Vakmanschap, Verbinding en Vernieuwingskracht. De gemeente Dronten is opgedeeld in drie vakgebieden, namelijk Ruimtelijk Domein & Dienstverlening, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. (zie ook: www.dronten.nl).
Organisatie binnen het sociaal domein
De Dronter Koers is de benaming van de werkwijze in het sociaal domein van de gemeente Dronten. Deze werkwijze stoelt op 5 wijknetwerken waarin de zogenaamde “gidsen” en andere professionals in het sociaal domein met elkaar samenwerken. Onderdeel van de Dronter Koers zijn de gidsen Wmo, gemotiveerde medewerkers met verschillende achtergronden. Meer informatie over de Dronter Koers is te vinden op www.dronten.nl.

Interesse?
Solliciteren kun je via de sollicitatie button tot en met 12 december 2019. De gesprekken worden gepland in week 52 of 53.
Informatie is te verkrijgen bij:
Functie-inhoudelijk:
Ineke Brust, Teammanager Dronter Koers Participatie (0321) 388 495 of (06) 537 72 998.

Procedureel:
Manon Bosman of Tuba Ulger (HRM), bereikbaar via 14 0321.
Voor deze functie wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Solliciteren